Sandėliavimo paskirties pastatas

Elektrotechnika, vidaus elektros tinklai.

Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis statybos projektas

Stariškės g. 9, Laistų k., Klaipėdos r. sav.

Užsakovas: UAB „V. Paulius & Associates real estate“