Energetikos įrenginių eksplotavimo veiklos atestatas

Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios remonto darbai.

Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos remonto darbai

Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos bandymo darbai.

Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksplotavimo darbai.

Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksplotavimo darbai.

Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbai.

Specialiųjų elektros įrenginių eksplotavimo darbai.

Elektros instaliacijos 1000 V eksplotavimo darbai.

Susisiekime ir pradėkime naują projektą kartu!

Jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį